Verenigingsstructuur

Verenigingsstructuur


Structuur?

De Koornbeurs is uniek in haar (gebrek aan) structuur en zet zich hiermee af ten opzichte van alle andere gezelligheidsverenigingen in Delft. Geen verplichtingen, geen hiërarchie, geen prominentie. Dit betekent echter niet dat er totaal geen orde in de chaos te vinden is. Als lid zijn er allerlei manieren om voor jezelf, maar ook voor de rest van de leden, de Koornbeurs een fijnere plek te maken. Ook bieden wij veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.  Allereerst is er natuurlijk het Bestuur, wat de boel een beetje in de gaten houdt zodat de vereniging niet geheel ontspoort. Dan zijn er de Commissies, zij die de boel draaiende houden en allerlei activiteiten organiseren voor zowel leden als niet-leden. Ten derde zijn er de Diagonalen. Dit zijn allerlei diverse groeperingen die opgezet zijn vanuit ledeninitiatief om de band onderling te versterken en de vereniging net nog net even dat beetje extra dynamiek te geven dan het al heeft. Ten slotte zijn er nog de Overige Groeperingen die ook nog eens mogelijkheden tot zelfontwikkeling bieden.

Bestuur

Een keer in het jaar wordt het bestuur gewisseld. Het oude bestuur wordt tijdens een ledenvergadering uitgehamerd en het nieuwe bestuur wordt gelijktijdig geïnstalleerd. Een bestuur is over het algemeen een jaar lang in functie en wordt gekozen door de ledenvergadering. Het huidige bestuur bestaat uit:

Olivier Pieksma Voorzitter en Commissaris Intern
Tjeu Peeters  Vice-voorzitter en Commissaris Extern
Wessel Roodenburg  Secretaris en Commissaris Gebouw
Job de Braak  Penningmeester Vereniging
Casper Grootes  Penningmeester Sociëteit
Sytse Sasse  Commissaris Bar

Het bestuur is te bereiken via bestuur@koornbeurs.nl

Commissies

Het bestuur runt de vereniging niet geheel in haar eentje, dat zou gewoonweg onmogelijk zijn. Om het bestuur te assisteren de doelen van de vereniging na te streven bestaan er commissies. Elke commissie heeft dus zijn eigen stukje verantwoordelijkheid. De een is verantwoordelijk voor de onderhoud van een deel van het gebouw, en een ander weer voor het neerzetten van ledenactiviteiten. Commissies laten over het algemeen twee keer per jaar mensen toe en bij sommigen moet men zelfs gevraagd worden. Een overzicht van alle commissies vind je hier.

Diagonalen

Overige Groeperingen